Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti Meet 2 Grow akreditaci vzdělávacího programu pro pracovní činnost Lektor dalšího vzdělávání. Na základě udělené akreditace je společnost Meet 2 Grow povinna vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího programu pro výše uvedenou pracovní činnost „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Nabízíme / zajišťujeme / organizujeme

Propojení

Teoretické znalosti studentů a pracovníků škol propojujeme s praktickými zkušenostmi firem a podnikatelů.

Znalosti

Pracovníci a spolupracovníci sdružení Meet 2 Grow průběžně komunikují s jednotlivými cílovými skupinami a velmi dobře znají jejich potřeby a požadavky.

Vzdělání

Ve spolupráci s partnerskými školami pro zájemce organizujeme teoretické vzdělávání a praktické stáže zaměřené na rozvoj jejich znalostí a zkušeností.

Podporu

Radami, tipy a doporučeními pomáháme zájemcům o práci prezentovat jejich znalosti a zkušenosti tak, aby se dostali ke správným lidem a ti je správně vyhodnotili.

MSMT_logotyp_text_cz

Flexibilní formy práce

Znalosti a zkušenosti specialistů mohou sloužit i v netradičních podmínkách

Projekty

Mediální služby

Pomáháme zákazníkům komunikovat s cílovými skupinami, které známe nejlépe – se studenty, akademickými a odbornými pracovníky škol, manažery škol a také jejich zřizovateli a provozovateli. Projekt Meet 2 Grow Media Services využívá znalosti, zkušenosti a také kontakty sdružení Meet 2 Grow.

Průzkumy názorů

Realizace průzkumů názorů zaměřených na studenty (vysokých, vyšších odborných a středních škol), pedagogické a odborné pracovníky škol a vedení škol.

Inovační centra

Síť inovačních center provozovaných sdružením Meet 2 Grow, jejímiž partnery jsou vysoké školy, výzkumné organizace a firmy z celé České republiky. Hlavním cílem inovačních center je poskytnout zázemí pro rozvoj začínajících firem a studentských projektů, zajistit jim manažerskou podporu a zprostředkovat kontakt s odbornými poradci a investory. Významnou roli při rozvoji projektů hraje aktivní podpora ze strany partnerů Meet 2 Grow Innovation Center, tedy vysokých škol, výzkumných institucí a firem.

Coworkingová centra

Celostátní síť propojených coworkingových center zaměřených na zjednodušení uplatnění znalostí a zkušeností lidí, pro které je obtížné se uplatnit v tradičních formách zaměstnání. Meet 2 Grow Coworking Centre umožňuje zájemcům zůstat v kontaktu s praxí, aniž by museli opustit své blízké, o něž se starají (ať už jde o děti či příbuzné), komplikovaně se denně dopravovat do místa zaměstnání (tělesně postižení), nebo obtížně řešit neřešitelný problém, jak propojit čas na studium s pracovní dobou (studenti).

Od 1. 4. 2015 realizujeme projekt Kariérní restart – podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

OPPA / loga

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37168.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

logo Jooble.

Kariérní restart

Podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let