Author Archives: Vilém Hodulák

Česká republika se zajímá o spolupráci s Čínou v oblasti aplikovaného výzkumu a při vývoji nových technologií. Podle serveru E15.cz to řekl vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek na Čínském investičním fóru.

(Pokračování textu…)

Read more

Vysoké školy začínají zpeněžovat vlastní know-how. Logické rozhodnutí, které mělo přijít už dávno, řekne si možná někdo. A bude mít bezesporu pravdu. Nic však není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. A tak může odpověď znít: Dočkali jsme se a buďme za to rádi. Každopádně přichází to, na co mnozí zájemci o nové znalosti dlouho čekali. A současně se vysoké školy pustily do aktivity, která jim umožňuje, aby současně vzdělávaly a vydělávaly.

(Pokračování textu…)

Read more

Přestože do vědy, výzkumu a inovací teče v Česku zhruba stejně peněz, jako v Rakousku, výsledky jsou však výrazně slabší. Podle Hospodářských novin to vyplývá z analýzy, kterou si nechal zpracovat Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

„Chybějí výsledky aplikovaného výzkumu, máme pořád málo patentů a malou spolupráci mezi firmami a vědeckými institucemi,“ vyjmenoval pro HN hlavní závěry Pavel Bělobrádek. A nejvíc jej údajně trápí poslední zjištění. A vysvětluje vše i na konkrétních číslech: Soukromníci investovali v roce 2013 do vědy, výzkumu a inovací 42 miliard korun. Veřejné vědecké ústavy dalších 35 miliard. Společné výdaje se však překrývají v jediné miliardě korun.

Výdaje na výzkumné aktivity v ČR podle vicepremiéra dosahují necelých dvou procent HDP, což je průměr Evropské unie. Přesto badatelé v Rakousku za v přepočtu shodné peníze dosahují v některých případech dvojnásobného až dva a půl násobného výkonu.

Problém často spočívá v nesouladu mezi potřebami průmyslu a zaměřením základního výzkumu. Proto je podle Pavla Bělobrádka nutné, aby vědci více naslouchali tomu, co podnikatelé potřebují, resp. zjišťovali, co skutečně dokáží uplatnit v praxi.

Nejvíc soukromých peněz se v Česku investuje do výzkumu a inovací v digitální ekonomice, tedy například do počítačových her, softwaru nebo kybernetické bezpečnosti) a v průmyslovém vybavení.

Vláda chce ovšem podporovat i další oblasti: Automobilový průmysl, přesné strojírenství, hutnictví, kolejová vozidla a biotechnologie. Důležitým vodítkem při rozhodování, na které obory se zaměřit, údajně bylo, kolik peněz dlouhodobě firmy spotřebovávají na vlastní výzkum.

Vláda podle vicepremiéra plánuje více začít zohledňovat, jak aktivně budou vědecké instituce spolupracovat s praktickými uživateli jejich výsledků. Jednotlivé typy institucí budou sice hodnoceny odlišně, nicméně aktivní přístup institucí k vyhledávání příležitostí ke spolupráci bude důležitá vždy.

Read more

Flexibilní pracovní úvazky se mohou stát nejen významným benefitem pro zaměstnance, ale také jedinečnou možností, jak mnoha skupinám pracovníků usnadnit plnohodnotné zapojení do pracovního procesu. Pružné či zkrácené pracovní úvazky, sdílené pracovní pozice, práce z domova a další flexibilní formy pracovních úvazků zaměstnance zajímají a podle nejrůznějších průzkumů by je rádi využívali mnozí z nich. Příležitostí k tomu však nemají mnoho. Jak vyplývá z článku Alternativních úvazků je pořád málo (Novinky.cz, 28. 4. 2015), který využívá data kariérního portálu Jobs.cz, spadá do této varianty pouhých 5,4 % nabízených pracovních pozic. A to opravdu není mnoho. Zvláště, když uvážíme, že například průměrný podíl částečných úvazků v Evropské unii dosahuje zhruba 20 procent. Navíc, jak správně zmiňuje článek, problém není ani v legislativě. Hlavním faktorem ovlivňujícím podíl flexibilních úvazků je myšlení manažerů a vlastníků firem.

Read more

Celoživotní vzdělávání zajišťuje profesní i soukromý rozvoj. Zaměstnavatelé v rámci celoživotního vzdělávání často plánují doplňování znalostí v oblastech, které přímo nesouvisejí s jejich profesí (nejčastěji tzv. měkké dovednosti, jako jsou například prezentační a komunikační dovednosti, projektové řízení apod.), případně seznamování s novými technologiemi. Obsahem celoživotního vzdělávání však může být také příprava na vynucený kariérní restart vyplývající z omezení souvisejících s věkem.

(Pokračování textu…)

Read more

Podle studie Mobilita ve světě malých a středních podniků, kterou si nechala zpracovat společnost Microsoft, pracuje 70 % zaměstnanců malých a středních podniků v ČR i mimo pracovní dobu. To je o deset procent více než průměr v ostatních evropských zemích, které se průzkumu zúčastnily. Pro většinu dotázaných je hlavním důvodem to, že mají moc práce. Téměř pětina respondentů uvedla, že v kanceláři nemají klid na práci (17 % oproti 8 % v Evropě). Více než polovina pracovníků přitom řekla, že potřebují mobilní technologie, aby lépe zvládli svou práci.

Průzkumu Mobilita ve světě malých a středních podniků se zúčastnilo 500 českých podniků s maximálním počtem 250 zaměstnanců.

„Na dotaz, kde jsou nejefektivnější, uvedla jen necelá třetina pracovníků kancelář. Řada lidí se lépe soustředí či vymýšlí nové věci například doma, na setkáních se zákazníky nebo těsně před spaním. Zaujalo mě, že téměř třetina Čechů (29 %) využívá cestu do práce, to je nejvyšší číslo ze všech zúčastněných zemí –evropský průměr je 21 %“, uvedl Martin Tolar, ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR.

Pracovníci českých malých a středních firem by uvítali zavedení technologií, které umožňují

  • vzdálený přístup k dokumentům (75 %)
  • spolupráci s kolegy na dálku (76 %) a
  • práci z domova (63 %).

Tato potřeba je o to naléhavější, že většina zaměstnanců očekává, že jejich vytížení v příštích 12 měsících ještě vzroste, ať už kvůli většímu počtu zakázek, růstu konkurence na trhu, náročnějším zákazníkům či z jiných důvodů.

„Mají-li zaměstnanci zvládnout rostoucí vytížení a zároveň vést kvalitní osobní život, je větší flexibilita a mobilita nezbytná. Pro šéfy a manažery firem to samozřejmě znamená potřebu uzpůsobit styl řízení a důvěřovat zaměstnancům, které nemají stále na dohled. Průzkumy jako tento, jakož i naše osobní zkušenost ukazují, že výsledkem takového přístupu je vyšší spokojenost, motivace i výkon lidí, posílení kreativity a lepší obchodní výsledky,“ dodal Martin Tolar.

Takové řešení nedávno zavedla například společnost Internet Mall (Mall.cz). „Společnost Internet Mall potřebuje mít informace dostupné odkudkoliv, kdykoliv pro zaměstnance v pěti zemích. Náš on-line business to vyžaduje. A to na všech typech pevných i mobilních zařízeních s jakýmkoliv typem operčního systému. Office 365 splňuje, v některých ohledech překonává, naše požadavky. Naše projektové týmy skáčí radostí nad možností využít Yammer, např. vytváření virtuálních týmů podle projektů.,“ říká Roman Šafránek, IT Operations Manager, Internet Mall.

Dnes byl vyhlášen 7. ročník Ocenění českých podnikatelek, jehož hlavním partnerem je letos i Microsoft. „Malé a střední firmy, které dokážou využívat moderní technologie, rostou až o 15 % rychleji než ostatní. Jsem rád, že díky tomuto projektu můžeme pomoci českým podnikatelkám využít tyto příležitosti na maximum,“ řekl Martin Tolar.

Více než polovina (54 %) zaměstnanců věří, že mobilní technologie jim pomohou lépe zvládnout jejich práci. Stejný počet považuje moderní technologie za kritické pro úspěch firmy, pro niž pracují.

Příklady technologií, které umožňují spolupráci na dálku, sdílení dokumentů, najdete na www.microsoft.cz/odkudkoli, sekce Technologie a nástroje.

Průzkum Microsoft - Technologie pro spolupráci

O studii Mobilita ve světě malých a středních podniků

Studii provedla Agentura Ipsos MORI pro společnost Microsoft. Průzkumu se zúčastnilo 501 pracovníků českých malých a středních podniků, které zaměstnávají maximálně 250 osob. Průzkum byl proveden ve 13 evropských zemích: Česko, Finsko, Francie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko Rumunsko, Řecko, Španělsko a Ukrajina. Proběhl formou interaktivního panelu v březnu 2014.

Read more

Absolventům vysokých škol chybí podle zaměstnavatelů především praktické zkušenosti. Změnit tento stav se rozhodlo sdružení Meet 2 Grow, jehož cílem je postupně vytvořit podmínky pro propojování komerční a akademické sféry, aby studenti – a případně také pracovníci škol – dostali možnost se seznámit se zkušenosti odborníků z praxe, s přechodem ze školy do praxe a příležitost využít jejich teoretické znalosti v reálných projektech a získat tak praktické zkušenosti. (Pokračování textu…)

Read more

20140507-113428.jpg

Sdružení Meet 2 Grow, partnerství – spolupráce – inovace, o. s. 
ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
Vás zve na

Workshop Meet 2 Grow
Požadavky pracovního trhu na absolventy FTVS UK

který se koná 19. 5. 2014 od 13:00 hodin v posluchárně P5.

Přijďte si vyslechnout přednášky zkušených manažerů a dozvědět se, jaké znalosti a zkušenosti jim pomáhají v jejich úspěšné práci. Oba hosté se s Vámi také podělí o své zkušenosti s přechodem ze školy do praxe a poradí Vám, na co byste se měli zaměřit v rámci přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce.

Představíme vám také další aktivity na podporu získávání praktických zkušeností a zapojování do praxe, které sdružení Meet 2 Grow 
ve spolupráci s FTVS UK připravuje.

Hosty workshopu budou:

Ivana Watson
ředitelka české pobočky celosvětové sítě fitness klubů Pure Jatomi Fitness
(http://cz.linkedin.com/pub/ivana-watson/9/505/71b)

Viktor Schejbal
manažer pro rozvoj hráčů, Sport Invest Group

Read more

Dnes došlo ke spuštění projektu Nejlepšístudenti.cz, který studentům a absolventům vysokých škol umožňuje zapojit se do projektů a aktivit s cílem získat tolik vyžadovanou praxi. Portál Nejlepšístudenti.cz umožňuje studentům vytvoření vlastního profilu včetně video portrétu, jehož prostřednictvím se představí potencionálním zaměstnavatelům. Firmám portál nabízí prostor pro prezentaci jejich projektů a aktivit, v rámci nichž by právě studenti mohli získávat praktické zkušenosti.

„Něco takového ještě v České republice nebylo. Původně jsme dokonce zvažovali možnost spolupráce se stávajícími pracovními portály. Nakonec jsme se však rozhodli rozvinout zcela novou koncepci propojování studentů a absolventů s firmami, které jim umožní získat požadované praktické zkušenosti,“ říká Martin Gargulák, zakladatel projektu, a dodává: „Cílem projektu je poskytnout aktivním studentům a absolventům získání praktických zkušeností.“

Portál Nejlepšístudenti.cz, na jehož vývoji se přímo podílí také studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je jedinečný v tom, že studentům umožňuje snadněji najít příležitost k získání praktických zkušeností, které budoucí zaměstnavatelé vyžadují. To ostatně potvrzují i údaje Úřadu práce. Z nich je patrné, že velká část čerstvých absolventů nenajde bez prokazatelné praxe zaměstnání podle svých představ.

Jednou z příčin, na základě kterých se původní záměr spolupráce s pracovními portály a personálními agenturami nakonec neuskutečnil, bylo zjištění průzkumu sdružení Meet2Grow mezi pěti sty majiteli firem, z něhož vyplynulo, že celých 40% z nich není spokojených s prací personálních agentur a personálních serverů. Přitom 38% respondentů je motivováno zaměstnat studenty proto, že do pracovního prostředí přinášejí nový pohled na věc, jsou ochotní se učit a rychle reagují na nejnovější trendy. 79% oslovených majitelů firem je ochotných studenta zaměstnat pro jejich kreativitu a pozitivní přístup k řešení vzniklých problémů.

Inovativnost projektu Nejlepšístudenti.cz oceňuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které tuto problematiku řeší.„Portál Nejlepšístudenti.cz ideálním způsobem reaguje nejen na potřeby studentů a absolventů škol, kteří si uvědomují, jaká je situace na trhu práce a aktivně hledají příležitosti k získání praxe, ale také firem. Těm se totiž díky tomuto portálu otevírá možnost oslovit studenty a získat je pro spolupráci,“ popsala názor ministerstva Bohumila Potočná z odboru vnějších vztahů a komunikace a dodala: „Věříme, že pokud projekt naplní vše, co slibuje, stane se ideálním prostředkem pro propojení teoretických znalostí studentů a absolventů škol s praktickými zkušenostmi firem.“

Pozitivně portál Nejlepšístudenti.cz hodnotí rovněž zástupci vysokých škol. „Portál studentům otevírá jedinečnou příležitost zapojit se do projektů podle svých představ či zájmů. Velice oceňujeme také možnost do projektů zapojit celé studijní kruhy nebo skupiny studentů, kteří kromě plnění konkrétních úkolů v praxi poznají také zákulisí přípravy a realizace projektů,“ ocenila potenciál projektu Olga Jurášková, proděkanka pro rozvoj a sociální záležitosti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Další informace poskytne

Martin Gargulák
ředitel projektu
www.nejlepsistudenti.cz 
mobil: 773 304 200
email: gargulak@nejlepsistudenti.cz

Read more