Celoživotní vzdělávání pro podporu zaměstnanosti

Celoživotní vzdělávání zajišťuje profesní i soukromý rozvoj. Zaměstnavatelé v rámci celoživotního vzdělávání často plánují doplňování znalostí v oblastech, které přímo nesouvisejí s jejich profesí (nejčastěji tzv. měkké dovednosti, jako jsou například prezentační a komunikační dovednosti, projektové řízení apod.), případně seznamování s novými technologiemi. Obsahem celoživotního vzdělávání však může být také příprava na vynucený kariérní restart vyplývající z omezení souvisejících s věkem.

Jistě, jen obtížně lze očekávat, že by starost o kariérní restart svých zaměstnanců kompletně převzali zaměstnavatelé. Vhodně zvolenými pobídkami by se však názor zaměstnavatelů na podporu rozvoje zaměstnanců i v oblastech, které přímo nesouvisejí s jejich stávající pracovní pozicí, mohl přeci jen změnit. A právě to je výsledek, ke kterému bychom chtěli v první fázi všechny zainteresované strany nasměrovat. A co dál?

Postupně budou identifikovány pozice, jež jsou natolik náročné, že pro jejich výkon musí zaměstnanci splňovat výkonnostní či jiné požadavky, jejichž plnění s věkem klesá. Díky tomu bude možné začít potenciálně ohrožené pracovníky na restart kariéry začít připravovat včas a co možná nejméně násilným způsobem.

Dalším krokem, který již nyní připravujeme s partnery a spolupracovníky z vysokých a vyšších odborných škol i specializovaných vzdělávacích institucí, bude spuštění komplexně pojatého programu, jenž ohroženým zaměstnancům umožní, aby se co nejlépe připravili na vynucené ukončení dosavadní profesní kariéry, a své zkušenosti využili jinde.