Meet 2 Grow z.s.

Meet 2 Grow propojuje akademické, komerční, výzkumné a neziskové organizace a instituce veřejné a státní správy s cílem vytvářet prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí a zkušeností podmínky pro:

  • snazší uplatnění studentů, absolventů, rodičů na rodičovské dovolené, starších pracovníků a dalších zájemců na českém trhu práce, a to prostřednictvím praktických stáží, celoživotního vzdělávání a využívání flexibilních forem práce;
  • podporu podnikání, inovací a zvyšování konkurenceschopnosti;
  • zlepšování podmínek pro podporu vývoje, výzkumu a vzdělávání.

Názory partnerů

Díky Meet 2 Grow se nám podařilo navázat spolupráci nejen se studenty, kteří se aktivně podílejí na rozvoji řešení pro vydávání multimediálních skript a učebnic, ale také akademickými a odbornými pracovníky vysokých škol. Tato kombinace nositelů teoretických znalostí a zkušeností vč. nejnovějších trendů, technologií a postupů nám umožňuje budovat silný subjekt, který svým zákazníkům nabízí inovativní řešení a služby.

EDUPRESS s.r.o.
poradenská firma

Naše služby

Mediální služby

Pomáháme zákazníkům komunikovat s cílovými skupinami, které známe nejlépe – se studenty, akademickými a odbornými pracovníky škol, manažery škol a také jejich zřizovateli a provozovateli. Projekt Meet 2 Grow Media Services využívá znalosti, zkušenosti a také kontakty sdružení Meet 2 Grow.

Výzkumy názorů

Realizace průzkumů názorů zaměřených na studenty (vysokých, vyšších odborných a středních škol), pedagogické a odborné pracovníky škol a vedení škol.

Inovační centra

Síť inovačních center provozovaných sdružením Meet 2 Grow, jejímiž partnery jsou vysoké školy, výzkumné organizace a firmy z celé České republiky. Hlavním cílem inovačních center je poskytnout zázemí pro rozvoj začínajících firem a studentských projektů.

Coworkingová centra

Celostátní síť propojených coworkingových center zaměřených na zjednodušení uplatnění znalostí a zkušeností lidí, pro které je obtížné se uplatnit v tradičních formách zaměstnání.

Naši klienti

Zaujaly vás aktivity Meet 2 Grow?