Coworkingová centra

Coworkingová centra01.03.2014

- By: Vilém Hodulák

Celostátní síť propojených coworkingových center zaměřených na zjednodušení uplatnění znalostí a zkušeností lidí, pro které je obtížné se uplatnit v tradičních formách zaměstnání. Meet 2 Grow Coworking Centre umožňuje zájemcům zůstat v kontaktu s praxí, aniž by museli opustit své blízké, o něž se starají (ať už jde o děti či příbuzné), komplikovaně se denně dopravovat do místa zaměstnání (tělesně postižení), nebo obtížně řešit neřešitelný problém, jak propojit čas na studium s pracovní dobou (studenti).

Jednotlivá coworkingová centra jsou řízena vlastní správní radou, kterou vždy tvoří reprezentanti sdružení Meet 2 Grow, místní spolupracovníci a partneři a zástupci regionálních firem, škol a veřejné správy. Tento přístup umožňuje zajistit, aby všechna centra fungovala na stejném principu a podle shodné strategie, bez problémů spolupracovala a současně poskytovala takové služby a v takovém režimu, který maximálně vyhovuje místním podmínkám a potřebám regionu.

Služby pro obyvatele:

  • sdílená pracovní místa;
  • místo pro práci na dálku;
  • prostor pro organizaci setkání a porad flexibilních týmů;
  • odborná a soft-skills školení;
  • poradenství při uplatňování na trhu práce;
  • dětský koutek (dle potřeby se zajištěným hlídáním);
  • regionální “burzy práce”.

Hlavním úkolem Meet 2 Grow Coworking Center je pomáhat osobám, které se obtížně uplatňují na trhu práce z důvodu snížené časové či pohybové kapacity. I přesto, že tito lidé disponují nejen znalostmi, ale také bohatými zkušenostmi, mívají často problém si najít práci.

Sdružení Meet 2 Grow prostřednictvím coworkingových center se těmto lidem snaží zprostředkovat možnost své znalosti uplatnit v praxi, aniž by se museli plně přizpůsobit tradičním požadavkům pracovního trhu, mezi něž patří mj. pevná pracovní doba, povinnost docházet do kanceláře apod.

Zkušenosti ze světa totiž ukazují, že – navzdory zažitým představám a názorům – lze práci velmi dobře odvádět i z domova či jiného místa, a to i mimo tradiční pracovní dobu. Vše závisí pouze na schopnosti přizpůsobit se a zorganizovat práci tak, aby všem členům týmu maximálně vyhovovala.

Služby pro firmy:

   • poradenství při zavádění a využívání flexibilních forem zaměstnávání;
   • outsourcing řízení flexibilních zaměstnanců;
   • školení manažerů v oblasti řízení týmu, jehož členové pracují ve flexibilním režimu;
   • zajišťování back-office a dalších specializovaných služeb “na dálku”.

Meet 2 Grow Coworking Center se snaží svým klientům poskytovat maximum možného. V tomto konkrétním případě to znamená, že kromě tradičních služeb, mezi něž lze počítat např. poskytování pracovního prostoru, zajištění hlídání dětí či školení a poradenství pro pracovníky i zaměstnavatele, poskytuje také méně obvyklé, a to včetně zprostředkování pracovních příležitostí zejména v oblasti back-office.