Inovační centra

Inovační centra01.03.2014

- By: Vilém Hodulák

Síť inovačních center provozovaných sdružením Meet 2 Grow, jejímiž partnery jsou vysoké školy, výzkumné organizace a firmy z celé České republiky. Hlavním cílem inovačních center je poskytnout zázemí pro rozvoj začínajících firem a studentských projektů, zajistit jim manažerskou podporu a zprostředkovat kontakt s odbornými poradci a investory. Významnou roli při rozvoji projektů hraje aktivní podpora ze strany partnerů Meet 2 Grow Innovation Center, tedy vysokých škol, výzkumných institucí a firem.

Inovační centra jsou provozována a řízena centrálně. Každá z regionálních poboček tak může naplno využívat znalosti a zkušenosti akademických a odborných pracovníků škol, specialistů, poradců i zkušených praktiků z firem. A to samé platí samozřejmě také o zástupcích projektů.

 • Služby pro firmy/projekty:
 • manažerské poradenství;
 • marketingové poradenství;
 • provozní řízení projektu vč. poradenství při založení formy;
 • finanční poradenství;
 • účetní servis;
 • administrativní služby;
 • školení pro zástupce firem/projektů;
 • mentoring/koučink;
 • setkání se zkušenými podnikateli, investory, specialisty;
 • pořádání prezentací projektů za účasti investorů.

Na rozdíl od většiny inovačních center a podobných institucí se Meet 2 Grow Innovation Center zaměřuje především na propojování teoretických znalostí a praktických zkušeností. V tom ostatně pouze navazuje na činnost sdružení Meet 2 Grow, které inovační centrum vybudovalo a zastřešuje jeho provoz. Servis pro zapojené firmy a projekty však zajišťují především odborníci z vysokých škol a firem, kteří využívají své bohaté zkušenosti a mohou svým začínajícím kolegům poradit fundovaně a s patřičným nadhledem.

Kombinace znalostí, nápadů, představ a plánů iniciátorů a realizátorů projektů se zkušenostmi a nadhledem odborníků z praxe vytváří ideální podmínky pro vznik skutečně zásadních inovací. Díky zapojení vysokých škol, výzkumných institucí a firem se navíc mnoho záměrů podaří převést do praxe mnohem rychleji, než je u inovativních projektů běžné. Zástupci partnerských organizací totiž mohou velmi snadno a rychle odhalit jejich potenciál, navíc mají – díky informačnímu systému Meet 2 Grow Innovation Centre – přístup ke kompletním informacím o jednotlivých projektech i jejich autorech a realizátorech. Nemusí tak odhalovat, zda se konkrétní projekt vyplatí podpořit a kromě inovativního produktu či služby také získat znalosti a zkušenosti těch, kteří se na jeho realizaci podílejí.

Služby pro investory:

 • přístup k profilům projektů a firem (vč. projektů, které se ucházejí o vstup do Meet 2 Grow Innovation Center);
 • přístup k profilům zástupců a realizátorů projektu.