Výzkumy názorů

Výzkumy názorů01.03.2014

- By: Vilém Hodulák

Realizace průzkumů názorů zaměřených na studenty (vysokých, vyšších odborných a středních škol), pedagogické a odborné pracovníky škol a vedení škol.