Dotační projekty

Pomáháme, vzděláváme, podporujeme

Přestože většinu projektů sdružení Meet 2 Grow v současné realizuje na vlastní náklady, resp. ve spolupráci s partnery, kteří na úhradu nákladů přispívají, do budoucna podobný model financování využívat nelze. Tedy alespoň pokud chceme dovést do zdárného konce zamýšlené projekty a služby zaměřené na zlepšování možností uplatnění studentů, absolventů, rodičů na rodičovské dovolené, starších pracovníků a dalších zájemců na českém trhu práce prostřednictvím praktických stáží, celoživotního vzdělávání a využívání flexibilních forem práce, tj. na základní cíle sdružení. Uvedené projekty jsou natolik rozsáhlé a finančně náročné, že jediným reálným způsobem jejich financování jsou veřejné prostředky – zejména prostředky z fondů Evropské unie.

V sekci dotační projekty budeme představovat jednotlivé projektové záměry pro které sdružení Meet 2 Grow žádalo o podporu z fondů EU. Bez ohledu na úspěšnost. Jsme totiž přesvědčeni, že energie, kterou jsme spolu s příslušnými partnery do jejich přípravy investovali, by neměla přijít vniveč. Pro projekty podpořené evropskými prostředky následně vytvoříme speciální samostatné sekce, jejichž prostřednictvím budeme informovat o realizaci projektů.

Od 1. 4. 2015 realizujeme projekt Kariérní restart – podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

OPPA / loga

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37168.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti