Kariérní restart – podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let

Cílem projektu je rozvíjet aktivity směřující k prodlužování pracovního života osob starších 50 let s trvalým pobytem v Praze souhrnně označované jako KARIÉRNÍ RESTART. Potřeba těchto služeb souvisí s neustále rostoucím počtem zaměstnanců, kteří po překročení věkové hranice zhruba 50 let pro své zaměstnavatele náhle přestanou být dostatečně výkonní, kreativní, flexibilní či cokoliv jiného a z nejrůznějších důvodů jsou propouštěni z práce, a to s minimální naději, že najdou odpovídající pozici jinde.

Za nejvhodnější řešení jejich situace považujeme již zmíněný kariérní restart, tedy zcela zásadní změnu profesního zaměření, která jim umožní, aby našli další uplatnění na trhu práce a nemuseli se – v poměrně brzkém věku – spoléhat na podporu státu či rodiny. Ztráta zaměstnání navíc velmi negativně působí také na psychiku a naděje, že se situace v dohledné době změní, může tyto negativní pocity eliminovat.

V projektu plánujeme kompletně rozvinout veškeré aktivity nezbytné k realizaci Kariérního restartu – od vzdělávání v oborech, v nichž lze uplatnění nalézt, přes psychologickou podporu či praktické stáže, až po poradenství při hledání zaměstnání či rozjezdu vlastního podnikání.

Zamýšlených cílů plánujeme dosáhnout postupným rozvojem a kombinací již realizovaných či aktuálně spouštěných aktivit zaměřených primárně na vzdělávání, mentoring a poradenství pro cílové skupiny, které doplníme o novinky, které vyplynou z vývoje na trhu, potažmo z nově navazovaných vazeb s poskytovateli služeb a stáží.

Veškeré klíčové aktivity nezbytné k realizaci projektu zastřeší žadatel prostřednictvím specialistů, kteří se již v současné době podílejí na celé řadě aktivit sdružení. Jde především o pedagogické a odborné pracovníky vysokých, vyšších odborných a středních škol a specialisty z praxe vč. odborníků v oblasti řízení lidských zdrojů. Kvalita realizovaných aktivit a poskytovaných služeb proto bude na nejvyšší úrovni.

Projekt Kariérní restart – podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

OPPA / loga

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37168.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti