Rozvoj zájmu studentů středních škol o výzkum a vývoj

Cílem projektu je vybudovat na jižní Moravě síť propojených vysokých, středních a základních škol, mimoškolních zařízení, VVI a firem realizujících V a V, které budou vzájemně spolupracovat při podpoře zájmu žáků a studentů a V a V a při vytváření vzdělávacích materiálů a metodik pro realizaci školních i volnočasových aktivit na podporu zájmu o V a V.

V rámci projektu:

  • budou realizovány praktické stáže pro studenty a další pracovníky VŠ, kteří se budou chtít zapojit do podpory V a V, na SŠ a ZŠ;
  • vzniknou vzdělávací materiály pro SŠ a ZŠ, které rozšíří vzdělávání v oblasti přírodních věd (především ekologie) a ukáží žákům význam V a V a bude je motivovat, aby se o V a V více zajímali;
  • bude připravena metodika školních a volnočasových aktivit na podporu zájmu o V a V (především zapojením žáků do praktického výzkumu);
  • budou realizovány stáže/exkurze pro popularizátory vědy a zájemce z řad žáků v praktickém výzkumu;
  • uskuteční se setkání žáků a popularizátorů s praktiky.