Rozvoj polytechnického vzdělávání v mateřských školách

Sdružení Meet 2 Grow vytvořilo síť spolupracujících vysokých škol a univerzit, jejichž akademičtí a odborní pracovníci a studenti se aktivně podílejí na realizaci projektů v oblasti vzdělávání a přenosu teoretických znalostí do praxe.

Znalosti a zkušeností těchto odborníků chceme v projektu využít při profesním rozvoji učitelek a učitelů mateřských škol a dalších zařízení zaměřených na vzdělávání dětí předškolního věku v oblasti polytechnického vzdělávání. Kromě toho plánujeme zejména vedoucím pracovnicím a pracovníkům mateřských školek nabídnout osobnostní a sociální rozvoj.

Hlavním cílem projektu tedy je rozvíjet znalosti učitelek a učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělávání tak, aby je byli schopni naplno využívat ve své praxi.

Doplňkovou aktivitou projektu je komplexní řada školení zaměřených na rozvoj kompetencí zejména ředitelek a ředitelů mateřských škol.