Flexibilní formy zaměstnání

Pojem flexibilní formy zaměstnání identifikuje celou řadu netradičních způsobů, jak zapojit zaměstnance do pracovního kolektivu a umožnit jim tak uplatnit jejich znalosti a zkušenosti, aniž by museli denně docházet do kanceláře. Patří mezi ně především:

 • částečné či zkrácené úvazky;
 • víkendová práce;
 • volná pracovní doba;
 • práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking);
 • sdílení pracovního místa;
 • práce z domova (homeworking);
 • sdílený pracovní úvazek.

Tyto formy práce mohou samozřejmě využívat všichni pracovníci, jimž to umožňuje jejich pracovní náplň, resp. podstata jejich práce. Za nejvýznamnější variantu je však považujeme pro osoby, které z nějakého objektivního důvodu nemohou pravidelně docházet do kanceláře v předem stanovené pracovní době.

Aktivity v oblasti flexibilních forem práce lze rozdělit do tří základních skupin:

 1. podpora zájmu zaměstnavatelů o zapojení specifických cílových skupin prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání;
 2. podpora při zavádění flexibilních forem zaměstnávání vč. školení pro manažery (řízení virtuálního týmu; řízení týmu s pracovníky “na dálku”; psychologie manažera virtuálního týmu apod.);
 3. pomoc při řešení vzniklých problémů vč. pomoci specialistů a zkušených manažerů.

Zatímco první skupina aktivit není nijak specifická a na českém pracovním trhu se s ní lze setkat poměrně často (o výhodách flexibilních forem zaměstnávání pro zaměstnavatele i zaměstnance se hodně mluví, a to i na nejrůznějších konferencích a jiných oficiálních a mediálně přitažlivých akcích určených pro HR specialisty), podporu při zavádění a pomoc při řešení vzniklých potíží nenabízí téměř nikdo. A když už, tak obvykle formou velmi draze placených služeb teoretiků, kteří se v praxi s realizací podobných projektů v mnoha případech vůbec nesetkali a mají vše pouze “načtené” či „odborně vysledované a zanalyzované“.

Úkolem sdružení Meet 2 Grow není – a to považujeme za velice důležité – nabízet vlastní zkušenosti, které nemáme, ale zprostředkovat – podobně jako při propojování komerční a akademické sféry – kontakt s odborníky (teoretiky i praktiky) a zajistit, aby se jejich znalosti a zkušenosti využily tím nejlepším možným způsobem.

Jsme přesvědčeni, že hlavním důvodem, proč firmy a podnikatelé tolik nedůvěřují flexibilním formám zaměstnávání (výjimkou bývá pouze tzv. home office, ovšem i v tomto případě zaměstnavatelé a manažeři často původní koncept upravují podle svých představ) je neznalost a obavy z neznámého. Proto právě podporu při zavádění a pomoc při řešení problémů vzniklých v rámci flexibilních forem zaměstnávání považujeme za nejdůležitější službu, kterou Meet 2 Grow ve spolupráci s partnery a odborníky může na český pracovní trh přinést, resp. jež může na tomto trhu nabídnout.

Tipy flexibilních forem práce

 • 25 hodin týdně
 • Částečné úvazky
 • Víkendová práce
 • Volná pracovní doba
 • Práce na dálku
  • Distanční spolupráce
  • Teleworking
 • Sdílení pracovního místa
 • Práce z domova (homeworking)
 • Sdílený pracovní úvazek