Částečné úvazky

Částečné či zkrácené pracovní úvazky patří v Evropě mezi nejpopulárnější flexibilní formy zaměstnávání. A zájem o ně trvale roste. Ostatně potvrzují to i výsledky průzkumu evropského statistického úřadu Eurostat (data byla naposledy aktualizována 24. 4. 2014), z nichž mj. vyplývá, že v EU (28 států vč. Chorvatska) podíl zaměstnanců, kteří využívají zkrácený úvazek, vzrostl ze 16,1 % v roce 2002 na loňských 20,3 %. I když se zvýšení o zhruba 4 procentní body může jevit jako poměrně malé číslo, je třeba si uvědomit, že podle odhadu statistiků zaměstnávali firmy, podnikatelé, úřady a instituce v EU ve 3. čtvrtletí 2013 zhruba 223,2 milionu lidí.

Bohužel Česká republika se k výše zmiňované průměrné hodnotě ani zdaleka nepřibližuje. Podle průzkumu Eurostatu totiž u nás na konci roku 2013 na částečný pracovní úvazek pracovalo jen 6,6 % zaměstnanců. A jen o málo lepších výsledků dosáhneme, když pozornost zaměříme pouze na ženy. I v jejich případě se totiž dostaneme jen k 11% podílu na celkovém počtu zaměstnaných. A to je opravdu málo. Navíc – jak vyplývá z průzkumu společností LMC a Factum Invenio (2011) – většinu částečných úvazků nevyužívají rodiče malých dětí, ale zaměstnanci starší 50 let.

Proto jsme se rozhodli, že zaměstnavatelům nebudeme jen vysvětlovat, proč by měli částečné úvazky svým zaměstnancům nabízet a ujišťovat je, že se částečných úvazků nemusejí bát, ale také jim při zavádění flexibilních forem práce pomůžeme a poradíme. A jak už je u Meet 2 Grow dobrým zvykem, neplánujeme se stavět do role odborníků. Právě naopak – využijeme rozsáhlou síť kontaktů vč. partnerských vysokých škol a firem a znalosti jejich pracovníků poskytneme zájemcům formou seminářů, školení, workshopů, poradenství a v případě potřeby i outsourcingu.

25 hodin týdně může stačit…

Tradiční čtyřicetihodinový pracovní týden, který svým zaměstnancům tak říkajíc předepisuje absolutní většina zaměstnavatelů, nemusí vyhovovat každému. Zejména ženy, které se starají o své děti mladší 18 let, by jistě přivítaly možnost věnovat práci méně hodin, než je běžné. V Česku, jak naznačují statistiky, však podobnou nabídku spíše nedostanou. Kde je problém? Na straně zaměstnavatelů. Flexibilní formy zaměstnávání zatím využívají především velké nadnárodní firmy. Hlavním důvodem jsou obavy zaměstnavatelů, že jsou částečné úvazky drahé a náročné z hlediska řízení. Tyto názory však vycházejí především z jejich nezkušenosti.

Ve skutečnosti totiž – a nepřímo to dokazuje i ohromné množství úspěšně realizovaných projektů v oblasti flexibilních forem zaměstnávání – naopak zkrácené úvazky zaměstnavatelům poskytují nemalé výhody. Například díky jejich využití mohou lépe optimalizovat práci celého týmu. Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel umožní pracovat na zkrácený úvazek, navíc bývá vděčný a loajální. Tedy samozřejmě za podmínky, že zaměstnavatel výši úvazku a další podmínky skutečně dodržuje. Pracovníci na pozicích vyžadujících vyšší kvalifikaci, kteří svou práci vykonávají na částečný úvazek, si totiž často stěžují na přetěžování. Zaměstnavatelé, resp. manažeři od nich totiž často vyžadují, aby v práci trávili výrazně více času, než stanovuje jejich pracovní smlouva. Přitom tito zaměstnanci často zkrácenou pracovní dobu využívají mnohem efektivněji, než jejich kolegyně a kolegové. Zkrácené úvazky tak mohou přinést mnoho pozitivního pro obě strany – zaměstnance i jejich zaměstnavatele.

Opravdu může 25 hodin týdně stačit?

Je téměř stoprocentě jisté, že zaměstnanec, který pracuje na zkrácený úvazek, nezvládne tolik práce, jako jeho (nebo její) kolega zaměstnaný na plný úvazek. Už proto, že zkušenosti odborníků v oblasti lidských zdrojů jasně ukazují, že kromě oficiální pracovní doby věnují zaměstnanci svým chlebodárcům i několik hodin týdně navíc. Rozdíl však nemusí být nijak zásadní. Na položenou otázku, zda může 25 hodin týdně opravdu stačit, tak lze odpovědět „ano“.

Mimochodem, zhruba 25 hodin týdně průměrně odpracují ženy v Holandsku, tedy v zemi, která v rámci Evropské unie hraje absolutní prim ve využívání částečných úvazků. A právě této hodnoty by sdružení Meet 2 Grow chtělo postupně dosáhnout i u nás. Cílem přitom je zachovat rozumný poměr mezi zkrácenou pracovní dobou a příjmy zaměstnankyň a zaměstnanců tuto možnost využívajících.