Praktické stáže 50+

Praktické zkušenosti hrají při rozhodování potenciálního zaměstnavatele velmi důležitou roli. Pokud zájemce o práci nemůže prokázat, že své teoretické znalosti dokáže využít v praxi, představuje značné riziko. Místo očekávaného užitku může svému zaměstnavateli naopak přidělat starosti. Teorie a praxe jsou si v mnoha oborech natolik vzdáleny, že čerství absolventi škol či vzdělávacích kurzů často ani netuší, jak ve skutečnosti vše funguje. Pomoc je přitom poměrně jednoduchá a snadno dostupná: Praktické stáže.

Propojování teoretických znalostí a praktických zkušeností, resp. jejich nositelů, je jedním ze základních úkolů sdružení Meet 2 Grow. Nastavený režim, kdy vysoké, vyšší odborné a střední školy navazují spolupráci s firmami z nejrůznějších oborů a jejich studenti, případně pracovníci (akademičtí i odborní) se zapojují do reálných projektů, v nichž uplatňují své znalosti a dovednosti výměnou za možnost získat tolik potřebné zkušenosti, však nepokrývá specifické cílové skupiny, jako jsou zejména starší zaměstnanci, jimž věk brání, aby dále vykonávali své povolání. A proto jsme se rozhodli spustit program Praktické stáže 50+.

Jak název napovídá, jsou hlavní cílovou skupinou zaměstnanci starší 50 let, resp. zaměstnanci, kterým věk, nebo také například zdravotní stav neumožňuje nadále pokračovat v profesní kariéře. Hlavním důvodem pro spuštění programu je poměrně zásadní rozdíl mezi organizačním zajištěním stáží (skutečného zapojení do praxe) pro studenty a praktickými stážemi pro tuto cílovou skupinu.