Tag Archives: flexibilní pracovní úvazky

Flexibilní pracovní úvazky se mohou stát nejen významným benefitem pro zaměstnance, ale také jedinečnou možností, jak mnoha skupinám pracovníků usnadnit plnohodnotné zapojení do pracovního procesu. Pružné či zkrácené pracovní úvazky, sdílené pracovní pozice, práce z domova a další flexibilní formy pracovních úvazků zaměstnance zajímají a podle nejrůznějších průzkumů by je rádi využívali mnozí z nich. Příležitostí k tomu však nemají mnoho. Jak vyplývá z článku Alternativních úvazků je pořád málo (Novinky.cz, 28. 4. 2015), který využívá data kariérního portálu Jobs.cz, spadá do této varianty pouhých 5,4 % nabízených pracovních pozic. A to opravdu není mnoho. Zvláště, když uvážíme, že například průměrný podíl částečných úvazků v Evropské unii dosahuje zhruba 20 procent. Navíc, jak správně zmiňuje článek, problém není ani v legislativě. Hlavním faktorem ovlivňujícím podíl flexibilních úvazků je myšlení manažerů a vlastníků firem.

Read more