Tag Archives: Nejlepsistudenti.cz

Dnes došlo ke spuštění projektu Nejlepšístudenti.cz, který studentům a absolventům vysokých škol umožňuje zapojit se do projektů a aktivit s cílem získat tolik vyžadovanou praxi. Portál Nejlepšístudenti.cz umožňuje studentům vytvoření vlastního profilu včetně video portrétu, jehož prostřednictvím se představí potencionálním zaměstnavatelům. Firmám portál nabízí prostor pro prezentaci jejich projektů a aktivit, v rámci nichž by právě studenti mohli získávat praktické zkušenosti.

„Něco takového ještě v České republice nebylo. Původně jsme dokonce zvažovali možnost spolupráce se stávajícími pracovními portály. Nakonec jsme se však rozhodli rozvinout zcela novou koncepci propojování studentů a absolventů s firmami, které jim umožní získat požadované praktické zkušenosti,“ říká Martin Gargulák, zakladatel projektu, a dodává: „Cílem projektu je poskytnout aktivním studentům a absolventům získání praktických zkušeností.“

Portál Nejlepšístudenti.cz, na jehož vývoji se přímo podílí také studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je jedinečný v tom, že studentům umožňuje snadněji najít příležitost k získání praktických zkušeností, které budoucí zaměstnavatelé vyžadují. To ostatně potvrzují i údaje Úřadu práce. Z nich je patrné, že velká část čerstvých absolventů nenajde bez prokazatelné praxe zaměstnání podle svých představ.

Jednou z příčin, na základě kterých se původní záměr spolupráce s pracovními portály a personálními agenturami nakonec neuskutečnil, bylo zjištění průzkumu sdružení Meet2Grow mezi pěti sty majiteli firem, z něhož vyplynulo, že celých 40% z nich není spokojených s prací personálních agentur a personálních serverů. Přitom 38% respondentů je motivováno zaměstnat studenty proto, že do pracovního prostředí přinášejí nový pohled na věc, jsou ochotní se učit a rychle reagují na nejnovější trendy. 79% oslovených majitelů firem je ochotných studenta zaměstnat pro jejich kreativitu a pozitivní přístup k řešení vzniklých problémů.

Inovativnost projektu Nejlepšístudenti.cz oceňuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které tuto problematiku řeší.„Portál Nejlepšístudenti.cz ideálním způsobem reaguje nejen na potřeby studentů a absolventů škol, kteří si uvědomují, jaká je situace na trhu práce a aktivně hledají příležitosti k získání praxe, ale také firem. Těm se totiž díky tomuto portálu otevírá možnost oslovit studenty a získat je pro spolupráci,“ popsala názor ministerstva Bohumila Potočná z odboru vnějších vztahů a komunikace a dodala: „Věříme, že pokud projekt naplní vše, co slibuje, stane se ideálním prostředkem pro propojení teoretických znalostí studentů a absolventů škol s praktickými zkušenostmi firem.“

Pozitivně portál Nejlepšístudenti.cz hodnotí rovněž zástupci vysokých škol. „Portál studentům otevírá jedinečnou příležitost zapojit se do projektů podle svých představ či zájmů. Velice oceňujeme také možnost do projektů zapojit celé studijní kruhy nebo skupiny studentů, kteří kromě plnění konkrétních úkolů v praxi poznají také zákulisí přípravy a realizace projektů,“ ocenila potenciál projektu Olga Jurášková, proděkanka pro rozvoj a sociální záležitosti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Další informace poskytne

Martin Gargulák
ředitel projektu
www.nejlepsistudenti.cz 
mobil: 773 304 200
email: gargulak@nejlepsistudenti.cz

Read more