Úspěch prvního workshopu opravňuje k optimismu, věří pořadatelé z Meet 2 Grow

Absolventům vysokých škol chybí podle zaměstnavatelů především praktické zkušenosti. Změnit tento stav se rozhodlo sdružení Meet 2 Grow, jehož cílem je postupně vytvořit podmínky pro propojování komerční a akademické sféry, aby studenti – a případně také pracovníci škol – dostali možnost se seznámit se zkušenosti odborníků z praxe, s přechodem ze školy do praxe a příležitost využít jejich teoretické znalosti v reálných projektech a získat tak praktické zkušenosti.

Historicky první akcí na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, zaměřenou na výše uvedené cíle, byl workshop, který se uskutečnil v pondělí 19. května 2014 od 13 do 15 hodin v posluchárně P5. A že téma Požadavky pracovního trhu na absolventy FTVS UK studenty – a nejen je – opravdu zajímalo, potvrdil fakt, že se akce zúčastnilo více než 60 studentů a pracovníků školy.

Workshop, který připravil Matěj Laža, projektový manažer sdružení Meet 2 Grow a zároveň nedávný absolvent fakulty, uvedl krátkým vystoupením proděkan FTVS UK pro vnitřní záležitosti a rozvoj, PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., který přivítal účastníky a shrnul význam praktických zkušeností nejen pro další uplatnění studentů na trhu práce, ale také pro pedagogy.

Tím, co posluchače přilákalo, ale byli především hosté z praxe:

  • Ivana Watson, manažerka společnosti Pure Health & Fitness;
  • Viktor Schejbal, manažer pro rozvoj hráčů, SPORT INVEST.

Jako první vystoupil Viktor Schejbal, který představil svého zaměstnavatele a především seznámil účastníky workshopu s náplní své práce, čímž mnohé posluchače – alespoň podle ohlasů – dost překvapil. Jen málokdo z nich si totiž dokázal představit, za co manažer pro rozvoj hráčů ve společnosti SPORT INVEST zodpovídá a jak široká je jeho pracovní náplň, čímž vyvolal poměrně vášnivou diskusi.

Ivana Watson se ve své přednášce nezaměřila pouze na zkušenosti v sportovní oblasti – konkrétně s budováním sítě fitness center Pure Jatomi Fitness na „zelené louce“ -, ale pojala svou přednášku komplexněji. Posluchači tak dostali příležitost se seznámit s manažerskými zásadami, které ve své práci využívá.

Celkově první akci realizovanou mezi FTVS UK a sdružením Meet 2 Grow hodnotíme jako úspěšnou. Je však třeba přiznat, že ne všechno bylo dokonalé. Přesto věříme, že prezentace posluchačům poskytly mnoho podnětů k přemýšlení. A především mnoho důvodů pro zvýšení zájmu o získání praktických zkušeností.

Komentáře hostů

„Byl jsem mile překvapen vysokým počtem studentů, kteří se workshopu zúčastnili, a zároveň i diskuzí, která se k tématu následně rozvinula,“ ocenil zájem studentů a pedagogů o prezentované téma Viktor Schejbal. A dodal: „Přeji sdružení Meet 2 Grow hodně štěstí ve snaze o postupné zacelování mezery mezi teoretickou rovinou preferovanou v rámci studia a praktickou, která nachází uplatnění zejména v zaměstnání.“

„Bylo pro mě velmi osvěžující se vrátit zpět do školních lavic a setkat se s generací, která postupně bude zaujímat manažerské pozice jak v ČR, tak i v zahraničí. Též jsem si uvědomila, jak může být pro studenty přínosné a téměř nutné si uvědomit, jak firmy pohlíží na studenty bez praxe, i když s tituly. Doufám, že školy začnou více podporovat podobné typy workshopů a velmi oceňuji, že FTVS UK umožnila realizovat pilotní projekt Meet 2 Grow,“ zhodnotila akci Ivana Watson.

Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014 Workshop FTVS UK, 19.5.2014