top of page

Meet 2 Grow z.s.

Meet 2 Grow об’єднує академічні, комерційні, дослідницькі та некомерційні організації, а також установи громадського та державного управління з метою створення, шляхом взаємного обміну знаннями та досвідом, умов для:

  • полегшення працевлаштування студентів, випускників, батьків у відпустці по догляду за дитиною, літніх працівників та інших зацікавлених сторін на чеському ринку праці шляхом практичного стажування, неперервної освіти та використання гнучких форм праці;

  • підтримка підприємництва, інновацій та підвищення конкурентоспроможності;

  • покращення умов для підтримки розвитку, наукових досліджень та освіти.

Думки партнерів

Díky Meet 2 Grow se nám podařilo navázat spolupráci nejen se studenty, kteří se aktivně podílejí na rozvoji řešení pro vydávání multimediálních skript a učebnic, ale také akademickými a odbornými pracovníky vysokých škol. Tato kombinace nositelů teoretických znalostí a zkušeností vč. nejnovějších trendů, technologií a postupů nám umožňuje budovat silný subjekt, který svým zákazníkům nabízí inovativní řešení a služby.

EDUPRESS s.r.o.

poradenská firma

Наші Послуги

Kariérní poradenství

Specializujeme se na odborné zjišťování silných a slabých osobnostních stránek jako podklad pro rozhodování uchazeče o optimálním pracovním uplatnění.

 

Propojujeme akademickou

a podnikatelskou sféru. Napomáháme zavádění

a využívání flexibilních forem práce. Podporujeme podnikání, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti.

Stáže

Na základě pohovoru a vašich zájmů vám zajistíme pracovní stáž s možností získání zaměstnání.

 

Stáž je ideální možnost, jak získat tolik potřebné praktické pracovní zkušenosti zejména pro studenty, absolventy, ale i pro rodiče po rodičovské dovolené a další uchazeče o zaměstnání.

Flexibilní formy zaměstnávání

Zatímco v západní Evropě jsou flexibilní pracovní poměry běžnou součástí nabídky na trhu práce, v České republice je jejich využívání stále tak říkajíc v plenkách.

 

Vzhledem k tomu, že právě tyto formy zaměstnání mohou významně pomoci specifickým skupinám obyvatel, pro které je obtížné v tradičních podmínkách najít uplatnění (například matky

s malými dětmi, starší pracovníci nebo zdravotně postižení), snažíme se vytvářet podmínky pro jejich uplatnění, a to vč. školení manažerů i pracovníků, poradenství a outsourcingu.

Tlumočení a jazykové kurzy

Poskytujeme širokou škálu odborných tlumočnických služeb od přímého tlumočení po zajištění písemné korespondence

v českém jazyce.

 

Náš tlumočník vás doprovodí

k lékaři, poskytne pomoc při jednání v bance nebo zdravotní pojišťovně a na úřadech. Naši lektoři vedou konverzační kluby, pro získání jazykových dovedností i nových přátel.

bottom of page