top of page
Starší muž pracující z domova

Kariérní restart

Přes veškerou snahu najít jinou variantu řešení je nutné přiznat, že pro výkon některých povolání je věk, resp. s věkem související omezení, limitujícím faktorem. Věk ovšem nemusí být jediným důvodem, proč ukončit dosavadní kariéru a vrhnout se na novou životní dráhu. Vynecháme-li případy, kdy se dotčený zaměstnanec (či zaměstnankyně) rozhodne změnit svou práci dobrovolně, lze pochopit, že tak radikální vynucená změna v pracovním životě není pro postiženého vůbec jednoduchá. Proto jsme se rozhodli využít zkušenosti našich partnerů a spolupracovníků a vytvořit program, který by s kariérním restartem pomohl.

Program se skládá ze dvou částí:

  • osvěty mezi ohroženými pracovníky a HR specialisty;

  • vzdělávacích aktivit.

Osvěta

Přesto, že se o rizicích souvisejících s věkem nebo zdravím v některých profesích mluví a píše poměrně často, absolutní většina reálně ohrožených zaměstnanců si faktickou situaci nepřipouští. Proto považujeme za nezbytné komunikovat nejen s ohroženými pracovníky, ale také s HR specialisty ve firmách a upozorňovat je nejen na možná rizika, ale také na možnosti, jak se na hrozící vynucenou změnu co nejlépe připravit.

Vzdělávání

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Skládají se proto z kurzů zaměřených na teoretické odborné znalosti v několika oborech, v nichž mohou uplatnit své zkušenosti, nezbytné měkké dovednosti, doplňkové odborné znalosti např. v oblasti informačních a komunikačních technologií a v neposlední řadě také na posilování praktických zkušeností. Účelem vzdělávacích aktivit je poskytnout zájemcům potřebné know-how, které jim umožňí bez potíží změnit práci a snadno provést kariérní restart.

Hlavním úkolem sdružení Meet 2 Grow je vše připravit, získat vhodné partnery a zorganizovat. Využívá přitom znalosti a zkušenosti odborníků z firem, škol a dalších organizací.

Od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 jsme realizovali projekt Kariérní restart – podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37168.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

bottom of page