top of page
Obchodní jednání

Měkké a manažerské dovednosti

V rámci celoživotního vzdělávání realizuje sdružení Meet 2 Grow

vzdělávací aktivity měkkých a manažerských dovedností. Účastnící  si tak významným způsobem posilují nejen svou pozici na trhu práce, ale samozřejmě také znalostní potenciál pro svého zaměstnavatele. Sdružení Meet 2 Grow poskytuje kompletní servis zaměřený na přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit optimalizovaných pro potřeby konkrétní organizace jako například:

Asertivní jednání
Jednání a vyjednávání
Emoční inteligence
Efektivní komunikace
Komunikace v obtížných situacích
Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
Prezentační dovednosti
Motivace zaměstnanců
Projektové řízení

bottom of page