top of page
Obchodní jednání

Měkké a manažerské dovednosti

V rámci celoživotního vzdělávání realizuje sdružení Meet 2 Grow vzdělávací aktivity měkkých a manažerských dovedností. Účastnící  si tak významným způsobem posilují nejen svou pozici na trhu práce, ale samozřejmě také znalostní potenciál pro svého zaměstnavatele. Sdružení Meet 2 Grow poskytuje kompletní servis zaměřený na přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit optimalizovaných pro potřeby konkrétní organizace jako například:

• Asertivní jednání
• Jednání a vyjednávání
• Emoční inteligence
• Efektivní komunikace
• Komunikace v obtížných situacích
• Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
• Prezentační dovednosti
• Motivace zaměstnanců
• Projektové řízení

bottom of page