top of page
Práce s notebookem

Flexibilní formy zaměstnání

Pojem flexibilní formy zaměstnání identifikuje celou řadu netradičních způsobů, jak zapojit zaměstnance do pracovního kolektivu a umožnit jim tak uplatnit jejich znalosti a zkušenosti, aniž by museli denně docházet do kanceláře. Patří mezi ně především:

  • částečné či zkrácené úvazky;

  • víkendová práce;

  • volná pracovní doba;

  • práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking);

  • sdílení pracovního místa;

  • práce z domova (homeworking);

  • sdílený pracovní úvazek.

Tyto formy práce mohou samozřejmě využívat všichni pracovníci, jimž to umožňuje jejich pracovní náplň, resp. podstata jejich práce. Za nejvýznamnější variantu je však považujeme pro osoby, které z nějakého objektivního důvodu nemohou pravidelně docházet do kanceláře v předem stanovené pracovní době.

Aktivity v oblasti flexibilních forem práce lze rozdělit do tří základních skupin:

  1. podpora zájmu zaměstnavatelů o zapojení specifických cílových skupin prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání;

  2. podpora při zavádění flexibilních forem zaměstnávání vč. školení pro manažery (řízení virtuálního týmu; řízení týmu s pracovníky “na dálku”; psychologie manažera virtuálního týmu apod.);

  3. pomoc při řešení vzniklých problémů vč. pomoci specialistů a zkušených manažerů.

Zatímco první skupina aktivit není nijak specifická a na českém pracovním trhu se s ní lze setkat poměrně často (o výhodách flexibilních forem zaměstnávání pro zaměstnavatele i zaměstnance se hodně mluví, a to i na nejrůznějších konferencích a jiných oficiálních a mediálně přitažlivých akcích určených pro HR specialisty), podporu při zavádění a pomoc při řešení vzniklých potíží nenabízí téměř nikdo. A když už, tak obvykle formou velmi draze placených služeb teoretiků, kteří se v praxi s realizací podobných projektů v mnoha případech vůbec nesetkali a mají vše pouze “načtené” či „odborně vysledované a zanalyzované“.

Úkolem sdružení Meet 2 Grow není – a to považujeme za velice důležité – nabízet vlastní zkušenosti, které nemáme, ale zprostředkovat – podobně jako při propojování komerční a akademické sféry – kontakt s odborníky (teoretiky i praktiky) a zajistit, aby se jejich znalosti a zkušenosti využily tím nejlepším možným způsobem.

Jsme přesvědčeni, že hlavním důvodem, proč firmy a podnikatelé tolik nedůvěřují flexibilním formám zaměstnávání (výjimkou bývá pouze tzv. home office, ovšem i v tomto případě zaměstnavatelé a manažeři často původní koncept upravují podle svých představ) je neznalost a obavy z neznámého. Proto právě podporu při zavádění a pomoc při řešení problémů vzniklých v rámci flexibilních forem zaměstnávání považujeme za nejdůležitější službu, kterou Meet 2 Grow ve spolupráci s partnery a odborníky může na český pracovní trh přinést, resp. jež může na tomto trhu nabídnout.

bottom of page