top of page
Chat na pracovišti

Stabilita

Projekt Stabilita, jistota a odbourávání základních bariér cizinců žijících v ČR pro vstup na trh práce

Dvouletý projekt Stabilita, jistota a odbourávání základních bariér cizinců žijících v ČR pro vstup na trh práce byl zahájen v roce 2024. Jeho hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost migrantů a azylantů v Praze, zejména z válkou zasažené Ukrajiny.

Účastníci projektu projdou vzdělávacími bloky zaměřenými na zlepšení jejich šancí na uplatnění na českém trhu práce. Klíčovým prvkem projektu je výuka českého jazyka, která pomáhá účastníkům zdokonalit své jazykové dovednosti a zvýšit tak šance na snadnější komunikaci při hledání nového zaměstnání.

Další částí projektu jsou workshopy a bloky zaměřené na řešení klíčových situací při hledání zaměstnání za účasti odborníků. Naši lektoři, HR manažer a psycholog poskytnou pomoc s hledáním práce, tvorbou životopisu, přípravou na pracovní pohovor a dalšími užitečnými dovednostmi. Projekt také nabízí podporu s nostrifikací zahraničních diplomů.

Celkově je projekt skvělým způsobem, jak pomoci cizincům integrovat se do nového pracovního prostředí a dosáhnout úspěchu ve své kariéře v nové zemi.

V případě zájmu vyplňte tento dotazník a my Vás budeme informovat.

Projekt je finančně podporován z operačního programu Zaměstnanost plus pod výzvou: Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (2) s registračním číslem CZ.03.01.01/00/23_056/0004067.

Děkujeme za zájem o účast v projektu Stabilita, jistota a odbourávání základních bariér cizinců žijících v ČR pro vstup na trh práce

Prosím vyplňte pravdivě níže uvedený dotazník. Po jeho vyplnění a odeslání, bude dotazník hodnocen našim interním poradcem. Vždy budete informování, zda jste či nejste vhodný účastník tohoto projektu. Pokud budete vybrán(a) jako vhodný účastník projektu, dostanete zároveň pozvánku na vstupní pohovor, při kterém se dozvíte další kroky v projektu.

Veškeré kurzy/aktivity se v prvním etapě projektu nyní pořádají na adrese: Vinohradská 2396, 130 00 Praha Vinohrady.

Dotazník:
Znalost češtiny (vyberte jednu z možností)
V současné době jsem (vyberte jednu z možností):
V současné době jsem: (vyberte jednu z možností):
Pokud jste zvolil(a) variantu A) vyplňte následující otázky

Děkujeme za odeslání!

Veškeré odpovědi/informace z dotazníku jsou využity pouze pro účely projektu Stabilita, jistota a odbourávání základních bariér cizinců žijících v ČR pro vstup na trh práce z programu Operační program Zaměstnanost plus vedený pod registračním číslem CZ.03.01.01/00/23_056/0004067 a nebudou poskytnuty jiným stranám.

bottom of page