top of page

partnerství – spolupráce – inovace

Pomáháme vám stát na vlastních nohou!

Jsme Meet2Grow, pomáháme vykročit na trh práce šťastnou nohou.

Poskytujeme pracovní poradenství a další služby studentům, absolventům, rodičům na rodičovské dovolené, starším pracovníkům a dalším zájemcům o zaměstnání.

U nás se snoubí tradice odborného přístupu s přátelskou a otevřenou atmosférou.

Kotva 1
Meet2Grow

Cítíte se znevýhodněni na trhu práce? Vaše životní situace vám ztěžuje zapojení?

CZ

Meet2Grow

Pomoc občanům Ukrajiny

UA

uchazeči, do, ta, čekárna

Vytváříme lepší podmínky a napomáháme snazšímu uplatnění studentů, absolventů, rodičů na rodičovské dovolené i starších pracovníků a dalších znevýhodněných uchazečů o zaměstnání na českém trhu práce.

My chápeme i ty, kteří na startu nestojí poprvé. Víme, že po rodičovské dovolené nebo ve středním a vyšším věku se znovu začíná mnohem hůře.

 • Poskytujeme stáže s možností získání zaměstnání.

 • Zajišťujeme celoživotní vzdělávání a rekvalifikace.

 • Specializujeme se na zjišťování a odhalování silných a slabých osobnostních stránek pro získání optimálního pracovního uplatnění.

 • Nabízíme pracovní poradenství.

 • Napomáháme zavádění a využívání flexibilních forem práce.

 • Podporujeme podnikání, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti.

Starý Globe

Pomáháme najít odpovídající uplatnění na trhu práce:

 • Zajistíme komunikaci s potencionálními zaměstnavateli.

 • Pomůžeme vám odhalit vaše silné stránky a najít tak zaměstnání, které bude nejlépe vyhovovat vašim skutečným schopnostem.

 • Poskytujeme stáže s možností získání zaměstnání.

 • Pořádáme rekvalifikační kurzy.

 • Budeme nápomocni při získání uznání platnosti vysokoškolského diplomu (nostrifikaci).

 • Provedeme vás celým procesem souvisejícím se složením aprobační zkoušky:

  • příprava na zkoušku

  • pomoc s podáním žádosti o uznání způsobilosti na Ministerstvo zdravotnictví ČR (podle § 34 zákona 95/2024 Sb.)

Poskytujeme tlumočnické služby:

 • Zajistíme vám přímé tlumočení i písemnou korespondenci v českém jazyce.

 • Náš tlumočník vás doprovodí k lékaři, do banky, zdravotní pojišťovny i na úřady.

 • Pořádáme konverzační kluby, pro získání jazykových dovedností i nových přátel.

 • Organizujeme adaptivní kurzy pro neslyšící. Ukrajinská znaková řeč se od české znakové řeči liší. Pomůžeme vám tyto rozdíly překonat.

Nabízíme pomoc s hledáním ubytování:

 • Pomůžeme vám s prohlídkou nového bytu/domu

 • Doporučíme vhodné lokality

 • Poradíme s nutnou administrativou

Jsme tu i pro vaše děti:

 • Pomáháme s hledáním základní školy i odpovídající střední školy (podle zájmů a potřeb vašeho dítěte).

 • Naši lektoři se zkušenostmi s dětmi doučují český jazyk i další předměty.

 • Jsme nápomocni při začlenění do kolektivu vrstevníků.

Naši zkušení terapeuti zajistí psychologickou podporu vám i vašim dětem.

Reference

Nikdy jsem si příliš nevěřila. Ale po mateřské se dvěma dětmi a téměř roce stráveném péčí o babičku s Alzheimerovou chorobou jsem ztratila sebedůvěru úplně. Pohovor s profesní poradkyní mě popostrčil k větší odvaze a pomohl mi uvědomit si, v čem jsem dobrá. Byla to zajímavá zkušenost probrat s někým nestranným bez obalu svoje slabé i silné stránky. Pomohlo mi to uvědomit si, co všechno dokážu, odhodlat se k rekvalifikačnímu kurzu a nakonec i najít moje současné zaměstnání.

V. Hanzalová, Praha, 48 let

bottom of page