top of page

Celoživotní vzdělávání

Další oblastí, ve které se sdružení Meet 2 Grow profiluje, je oblast celoživotního vzdělávání, potažmo využití vzdělávání ku prospěchu specifických cílových skupin, jež se na pracovním trhu uplatňují jen obtížně. Ani v oblasti celoživotního vzdělávání – podobně jako v jiných – se v žádném případě nestavíme do pozice těch, kteří mohou náplň této aktivity sami zajistit. Nabízíme však to nejdůležitější: Ve spolupráci s odborníky ze škol (vysokých, vyšších odborných, středních i z odborných učilišť) vytvoříme vzdělávací programy pro občany (ale také pro firmy), které zajistí celoživotní přísun znalostí všem zájemcům. Na rozdíl od tradičního formátu celoživotního vzdělávání, který je obvykle zaměřený pouze na profesní rozvoj, jazykové dovednosti a další úzce specializované know-how, bychom však chtěli klást důraz především na znalosti a dovednosti potřebné pro lepší uplatnění na trhu práce, a to včetně praktických stáží v oblastech, kde mohou účastníci využít své znalosti.

Aktivity:

 • Ve spolupráci s vysokými školami vytvoříme kurzy zaměřené na rozvoj znalostí – pro různé segmenty (specialisté z různých oborů budou moci získat znalosti nezbytné pro další uplatnění v oboru – mimo jejich hlavní obor).

 • Případně – po dohodě s MPSV či Úřady práce – lze připravit i rekvalifikační kurzy.

 • Primárním zdrojem financování by měl být státní rozpočet a Evropské fondy.

 • Organizaci kurzů, zkoušky a certifikace, provoz vzdělávacího systému a rozvoj projektů zajistí Meet 2 Grow.

 • Obsah kurzů připraví akademičtí a odborní pracovníci a studenti VŠ ve spolupráci s firmami (odborníky – praktiky).

 • Lektorování off-line kurzů mohou zajistit studenti vyšších ročníků.

 • Většina kurzů by měla probíhat on-line nebo formou e-learningu s ověřením znalostí studujících vč. vydaného certifikátu.

 • Část prostředků určených na projekt by se přesunula přímo do vysokých škol, jejichž pracovníci a studenti by se podíleli na přípravě kurzů a jejich realizaci.

 • Kromě provozu by bylo možné prostřednictvím Meet 2 Grow kompenzovat zaměstnavatelům náklady na zaměstnance:

  • tok peněz by byl pod kontrolou (příspěvek by byl vyplacen pouze za jasně daných podmínek;

  • příspěvek by byl určen konkrétnímu pracovníkovi;

  • podmínkou pro výplatu by bylo prokázání znalostí.

bottom of page