top of page

Pomáháme najít odpovídající uplatnění na trhu práce

Meet2Grow

Celoživotní vzdělávání

Díky celoživotnímu vzdělávání si účastníci doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují profesní (potřebné pro výkon povolání) a zájmové vědomosti, dovedností a kvalifikaci a významným způsobem tak posilují nejen svou pozici na trhu práce, ale samozřejmě také znalostní potenciál svého zaměstnavatele. Sdružení Meet 2 Grow ve spolupráci s partnerskými školami poskytuje kompletní servis zaměřený na přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit optimalizovaných pro potřeby konkrétní organizace.

Flexibilní formy práce

Zatímco v západní Evropě jsou flexibilní pracovní poměry běžnou součástí nabídky na trhu práce, v České republice je jejich využívání stále tak říkajíc v plenkách. Vzhledem k tomu, že právě tyto formy zaměstnání mohou významně pomoci specifickým skupinám obyvatel, pro které je obtížné v tradičních podmínkách najít uplatnění (například matky s malými dětmi, starší pracovníci nebo zdravotně postižení), snažíme se vytvářet podmínky pro jejich uplatnění, a to vč. školení manažerů i pracovníků, poradenství a outsourcingu.

Konzultant v práci

Profesní poradenství

Specializujeme se na odborné zjišťování silných

a slabých osobnostních stránek jako podklad pro rozhodování uchazeče o optimálním pracovním uplatnění. Propojujeme akademickou a podnikatelskou sféru. Napomáháme zavádění

a využívání flexibilních forem práce. Podporujeme podnikání, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti.

muži v práci

Stáže

Na základě pohovoru a vašich zájmů vám zajistíme pracovní stáž s možností získání zaměstnání. Stáž je ideální možnost, jak získat tolik potřebné praktické pracovní zkušenosti zejména pro studenty, absolventy, ale i pro rodiče po rodičovské dovolené a další uchazeče o zaměstnání.

Mediální služby

Pomáháme komunikovat s cílovými skupinami, které známe nejlépe – se studenty, akademickými a odbornými pracovníky škol, manažery škol a také jejich zřizovateli a provozovateli. Služba Meet 2 Grow Media Services využívá znalosti, zkušenosti a také kontakty sdružení Meet 2 Grow.

Online řešení a služby

Neziskovému sektoru nabízíme komplexní servis při realizaci online prezentace a komunikace. Ve spolupráci s partnerskými firmami, školami a studenty zajistíme potřebný servis a poradenství, případně pomůžeme při navrhování online strategie i její realizaci.

Kancelářské prostředí

Měkké a manažerské dovednosti

V rámci celoživotního vzdělávání realizuje sdružení Meet 2 Grow vzdělávací aktivity měkkých a manažerských dovedností. Účastnící  si tak významným způsobem posilují nejen svou pozici na trhu práce, ale samozřejmě také znalostní potenciál pro svého zaměstnavatele. Sdružení Meet 2 Grow poskytuje kompletní servis zaměřený na přípravu 

a realizaci vzdělávacích aktivit optimalizovaných pro potřeby konkrétní organizace.

Psaní na počítači

Tvorba a úprava textů

Využijte znalosti a zkušenosti spolupracovníků Meet 2 Grow v oblasti tvorby textů, tzv. copywritingu. Neziskové sféře nabízíme podporu a pomoc při přípravě komunikační strategie, tvorbě a úpravách textů a dalších aktivitách nezbytných k zajištění dokonalé komunikace vašich projektů nebo služeb.

Průzkumy názorů

Realizujeme vlastní i zakázkové průzkumy názorů zaměřené na studenty (vysokých, vyšších odborných a středních škol), pedagogické a odborné pracovníky škol a také manažery, potažmo zástupce provozovatelů škol. Ve spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi také zpracováváme podklady pro rozhodovací procesy či argumentaci.

Tlumočnické služby

Poskytujeme širokou škálu odborných tlumočnických služeb od přímého tlumočení po zajištění písemné korespondence v českém jazyce. Náš tlumočník vás doprovodí k lékaři, poskytne pomoc při jednání v bance nebo zdravotní pojišťovně a na úřadech. Naši lektoři vedou konverzační kluby, pro získání jazykových dovedností i nových přátel.

Nezapomínáme ani na neslyšící, neboť ukrajinská znaková řeč se od té české liší. Organizujeme adaptivní kurzy české znakové řeči.

Matka a syn
Pacient a zdravotní sestra

Stáže

Na základě pohovoru a vašich zájmů vám zajistíme pracovní stáž s možností získání zaměstnání. Stáž je ideální možnost, jak získat tolik potřebné praktické pracovní zkušenosti.

Pomoc s ubytováním   

Pomůžeme vám zorientovat se na realitním trhu v ČR. Poskytneme maximální podporu v hledání vhodného ubytování, doprovodíme vás na prohlídku nového bytu/domu, zajistíme překladatelské služby a pomůžeme s nutnou administrativou.

Podpora psychoterapeuta

Nabízíme podporu a vedení zkušeného terapeuta, jak pro vás, tak i pro vaše děti, k překonání nelehkých začátků a vyrovnání se s tíživými zkušenostmi.

po škole

Pro děti

Pomáháme s hledáním základní školy i odpovídající střední školy (podle zájmů a potřeb vašeho dítěte) a vyřízením související administrativy. Naši lektoři se zkušenostmi s dětmi nabízejí doučování českého jazyka i dalších předmětů. Jsme nápomocni při začlenění do kolektivu vrstevníků.

bottom of page