top of page
Handshake v kanceláři

Dotační projekty 

Pomáháme, vzděláváme, podporujeme

Přestože většinu projektů sdružení Meet 2 Grow v současné realizuje na vlastní náklady, resp. ve spolupráci s partnery, kteří na úhradu nákladů přispívají, do budoucna podobný model financování využívat nelze. Tedy alespoň pokud chceme dovést do zdárného konce zamýšlené projekty a služby zaměřené na zlepšování možností uplatnění studentů, absolventů, rodičů na rodičovské dovolené, starších pracovníků a dalších zájemců na českém trhu práce prostřednictvím praktických stáží, celoživotního vzdělávání a využívání flexibilních forem práce, tj. na základní cíle sdružení. Uvedené projekty jsou natolik rozsáhlé a finančně náročné, že jediným reálným způsobem jejich financování jsou veřejné prostředky – zejména prostředky z fondů Evropské unie.

bottom of page