top of page

EDUPRESS s.r.o.

Společnost EDUPRESS s.r.o. se specializuje na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Pro žadatele o grantovou nebo dotační podporu, případně investiční pobídky firma zajišťuje komplexní servis v celém projektovém cyklu. To znamená, že radí a pomáhá (za aktivní spolupráce klienta) při identifikování jeho konkrétních potřeb, formulování záměrů jednotlivých projektů v souladu s pravidly konkrétní výzvy a samozřejmě také při přípravě a zpracování žádostí a jejich příloh. Následně poskytuje podporu při nastavení procesů a postupů včetně kontrolních mechanismů, které zajistí bezchybnou a úspěšnou realizaci podpořeného projektu, a spolupracuje při vykazování projektových aktivit a čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Klienty společnosti EDUPRESS s.r.o. jsou firmy a podnikatelé, města, obce, místní akční skupiny a také neziskové organizace.

bottom of page