top of page

Meet 2 Grow z.s.

Meet 2 Grow propojuje akademické, komerční, výzkumné a neziskové organizace a instituce veřejné a státní správy s cílem vytvářet prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí a zkušeností podmínky pro:

  • snazší uplatnění studentů, absolventů, rodičů na rodičovské dovolené, starších pracovníků a dalších zájemců na českém trhu práce, a to prostřednictvím praktických stáží, celoživotního vzdělávání a využívání flexibilních forem práce;

  • podporu podnikání, inovací a zvyšování konkurenceschopnosti;

  • zlepšování podmínek pro podporu vývoje, výzkumu a vzdělávání.

Názory partnerů

Díky Meet 2 Grow se nám podařilo navázat spolupráci nejen se studenty, kteří se aktivně podílejí na rozvoji řešení pro vydávání multimediálních skript a učebnic, ale také akademickými a odbornými pracovníky vysokých škol. Tato kombinace nositelů teoretických znalostí a zkušeností vč. nejnovějších trendů, technologií a postupů nám umožňuje budovat silný subjekt, který svým zákazníkům nabízí inovativní řešení a služby.

EDUPRESS s.r.o.

poradenská firma

Naše služby

Kariérní poradenství

Specializujeme se na odborné zjišťování silných a slabých osobnostních stránek jako podklad pro rozhodování uchazeče o optimálním pracovním uplatnění.

 

Propojujeme akademickou

a podnikatelskou sféru. Napomáháme zavádění

a využívání flexibilních forem práce. Podporujeme podnikání, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti.

Stáže

Na základě pohovoru a vašich zájmů vám zajistíme pracovní stáž s možností získání zaměstnání.

 

Stáž je ideální možnost, jak získat tolik potřebné praktické pracovní zkušenosti zejména pro studenty, absolventy, ale i pro rodiče po rodičovské dovolené a další uchazeče o zaměstnání.

Flexibilní formy zaměstnávání

Zatímco v západní Evropě jsou flexibilní pracovní poměry běžnou součástí nabídky na trhu práce, v České republice je jejich využívání stále tak říkajíc v plenkách.

 

Vzhledem k tomu, že právě tyto formy zaměstnání mohou významně pomoci specifickým skupinám obyvatel, pro které je obtížné v tradičních podmínkách najít uplatnění (například matky

s malými dětmi, starší pracovníci nebo zdravotně postižení), snažíme se vytvářet podmínky pro jejich uplatnění, a to vč. školení manažerů i pracovníků, poradenství a outsourcingu.

Tlumočení a jazykové kurzy

Poskytujeme širokou škálu odborných tlumočnických služeb od přímého tlumočení po zajištění písemné korespondence

v českém jazyce.

 

Náš tlumočník vás doprovodí

k lékaři, poskytne pomoc při jednání v bance nebo zdravotní pojišťovně a na úřadech. Naši lektoři vedou konverzační kluby, pro získání jazykových dovedností i nových přátel.

bottom of page