top of page

Požadavky pracovního trhu na absolventy FTVSHistoricky první akce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze zaměřená na sdílení praktických zkušeností. O tom, že téma opravdu zaujalo, potvrdil fakt, že se akce zúčastnilo více než 60 studentů a pracovníků školy.


Absolventům vysokých škol chybí podle zaměstnavatelů především praktické zkušenosti. Změnit tento stav se rozhodlo sdružení Meet 2 Grow, jehož cílem je postupně vytvořit podmínky pro propojování komerční a akademické sféry, aby studenti – a případně také pracovníci škol – dostali možnost se seznámit se zkušenosti odborníků z praxe, s přechodem ze školy do praxe a příležitost využít jejich teoretické znalosti v reálných projektech a získat tak praktické zkušenosti.

Historicky první akcí na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, zaměřenou na výše uvedené cíle, byl workshop, který se uskutečnil v pondělí 19. května 2014 od 13 do 15 hodin v posluchárně P5. A že téma Požadavky pracovního trhu na absolventy FTVS UK studenty – a nejen je – opravdu zajímalo, potvrdil fakt, že se akce zúčastnilo více než 60 studentů a pracovníků školy.

Workshop, který připravil Matěj Laža, projektový manažer sdružení Meet 2 Grow a zároveň nedávný absolvent fakulty, uvedl krátkým vystoupením proděkan FTVS UK pro vnitřní záležitosti a rozvoj, PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., který přivítal účastníky a shrnul význam praktických zkušeností nejen pro další uplatnění studentů na trhu práce, ale také pro pedagogy.


Tím, co posluchače přilákalo, ale byli především hosté z praxe:

Ivana Watson, manažerka společnosti Pure Health & Fitness;

Viktor Schejbal, manažer pro rozvoj hráčů, SPORT INVEST.


Jako první vystoupil Viktor Schejbal, který představil svého zaměstnavatele, a především seznámil účastníky workshopu s náplní své práce, čímž mnohé posluchače – alespoň podle ohlasů – dost překvapil. Jen málokdo z nich si totiž dokázal představit, za co manažer pro rozvoj hráčů ve společnosti SPORT INVEST zodpovídá a jak široká je jeho pracovní náplň, čímž vyvolal poměrně vášnivou diskusi.

Ivana Watson se ve své přednášce nezaměřila pouze na zkušenosti v sportovní oblasti – konkrétně s budováním sítě fitness center Pure Jatomi Fitness na „zelené louce“ -, ale pojala svou přednášku komplexněji. Posluchači tak dostali příležitost se seznámit s manažerskými zásadami, které ve své práci využívá.

Celkově první akci realizovanou mezi FTVS UK a sdružením Meet 2 Grow hodnotíme jako úspěšnou. Je však třeba přiznat, že ne všechno bylo dokonalé. Přesto věříme, že prezentace posluchačům poskytly mnoho podnětů k přemýšlení. A především mnoho důvodů pro zvýšení zájmu o získání praktických zkušeností.


Komentáře hostů

Byl jsem mile překvapen vysokým počtem studentů, kteří se workshopu zúčastnili, a zároveň i diskuzí, která se k tématu následně rozvinula,“ ocenil zájem studentů a pedagogů o prezentované téma Viktor Schejbal. A dodal: „Přeji sdružení Meet 2 Grow hodně štěstí ve snaze o postupné zacelování mezery mezi teoretickou rovinou preferovanou v rámci studia a praktickou, která nachází uplatnění zejména v zaměstnání.“
„Bylo pro mě velmi osvěžující se vrátit zpět do školních lavic a setkat se s generací, která postupně bude zaujímat manažerské pozice jak v ČR, tak i v zahraničí. Též jsem si uvědomila, jak může být pro studenty přínosné a téměř nutné si uvědomit, jak firmy pohlíží na studenty bez praxe, i když s tituly. Doufám, že školy začnou více podporovat podobné typy workshopů a velmi oceňuji, že FTVS UK umožnila realizovat pilotní projekt Meet 2 Grow,“ zhodnotila akci Ivana Watson.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page