top of page

Rašínova vysoká škola s.r.o.

Rašínova vysoká škola byla založena v roce 2002, kdy rozhodnutím MŠMT získala souhlas působit jako soukromá vysoká škola s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence. Mezioborový právně – ekonomický program je unikátní na vzdělávacím trhu v České republice a byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe.

Reaguje na aktuální potřeby zejména v oblasti řešení krizových jevů v podnikové ekonomice, předcházení krizovým jevům, revitalizaci a v oblasti osobních bankrotů, finanční gramotnosti. Hlavní složku studia tvoří předměty z oblasti ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků.

bottom of page