top of page

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku.

bottom of page