top of page

Naši partneři

podání ruky

Jak se stát partnerem

Kdo se může stát partnerem?

Partnerem sdružení Meet 2 Grow se mohou stát vysoké, vyšší odborné a střední školy a střední odborná učiliště, jejichž studenti nebo akademičtí a odborní pracovníci se chtějí zúčastnit praktických stáží, případně se zapojit do reálných projektů, nebo pouze tuto možnost zvažují, a také firmy nebo podnikatelé, kteří se chtějí podělit o své praktické zkušenosti a současně využít inovativní a neotřelé nápady.

Partnerské pravidlo č. 1

Základní podmínkou členství je ochota se podílet na aktivitách sdružení a přitom dodržovat základní zásadu spolupráce komerční a akademické sféry: Nezneužívat ochotu protistrany podělit se o své znalosti a zkušenosti.

Dodržování tohoto základního pravidla je podmínkou bezproblémového partnerství a proto jeho dodržování sdružení Meet 2 Grow přísně kontroluje.

Služby pro partnery

Propojení

Teoretické znalosti studentů a akademických a odborných pracovníků škol všech typů a specializací propojujeme formou praktických stáží a zapojování do reálných projektů s praktickými zkušenostmi firem a podnikatelů, a to tak, aby všichni zainteresovaní maximálně využili nabízené příležitosti – ať už pro posílení pozice na trhu práce, nebo rozvoj svého podnikání.

Znalosti a zkušenosti partnerů nově využíváme také v systému celoživotního vzdělávání. Jeho prostřednictvím poskytujeme možnost teoreticky se seznámit s problematikou mimo obor zájemce a následně získané znalosti rozšířit i o praktické zkušenosti.

Vzdělání

Ve spolupráci s partnerskými školami v rámci celoživotního vzdělávání pro zájemce organizujeme teoretické kurzy a praktické stáže zaměřené na rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností. Kromě  školení organizovaných jejich zaměstnavateli tak specialisté dostávají jedinečnou možnost seznámit se s nejnovějšími teoretickými poznatky, příklady a zkušenostmi, jimiž disponují zejména akademičtí a odborní pracovníci vysokých škol. Ti se často podílejí na mezinárodních výzkumných projektech a mají tudíž přístup k výstupům dalších partnerů.

Znalosti

Pracovníci a spolupracovníci sdružení Meet 2 Grow i partnerských organizací průběžně komunikují s jednotlivými cílovými skupinami a velmi dobře znají jejich potřeby a požadavky. To nám umožňuje zájemcům poskytovat informace významné pro jejich práci či podnikání.

Podpora

Radami, tipy a doporučeními pomáháme zájemcům o práci, stáž či zapojení do projektu prezentovat jejich znalosti a zkušenosti tak, aby se dostali ke správným lidem a ti je navíc vyhodnotili co možná nejpříznivěji.

Zkušenosti v oblasti osobní a firemní prezentace nabízíme také dalším zájemcům, jako jsou například zakladatelé inovativních firem a projektů či komunikační specialisté neziskových organizací.

bottom of page